काँगोच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाचा ध्वज

(कॉंगोच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाचा ध्वज या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कॉंगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक देशाचा नागरी ध्वज निळ्या रंगाचा बनला असून त्याच्या मधोमध पिवळ्या व लाल रंगांचे तिरके पट्टे आहेत. वरील डाव्या कोपऱ्यात एक पिवळ्या रंगाचा तारा आहे.

कॉंगोच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाचा ध्वज
कॉंगोचे लोकशाही प्रजासत्ताकचा ध्वज
नाव काँगोच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाचा ध्वज
वापर नागरी वापर
आकार ३:४
स्वीकार १८ फेब्रुवारी २००६


मागील ध्वजसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा