किर्गिझस्तानचा ध्वज

किर्गिझस्तानचा ध्वज ३ मार्च १९९२ रोजी स्वीकारला गेला.

किर्गिझस्तानचा ध्वज
किर्गिझस्तानचा ध्वज
नाव किर्गिझस्तानचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार ३:५
स्वीकार ३ मार्च १९९२

हे सुद्धा पहासंपादन करा