कासारवाडी हा पुण्याच्या पश्चिमेकडील भाग आहे. या भागाचा पुण्याच्या उपनगरात समावेश होतो

इतिहास संपादन करा

भौगोलिक सीमा संपादन करा

महत्त्वाची ठिकाणे संपादन करा

उद्याने आणि टेकड्या संपादन करा

  • उद्याने
  • टेकड्या

वाहतूक संपादन करा

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था संपादन करा

कासारवाडी रेल्वे स्थानक या भागास पुणेमुंबईशी लोहमार्गाने जोडते.

संस्था संपादन करा

शिक्षण संपादन करा

संस्कृती संपादन करा

हेसुद्धा पहा संपादन करा

परिसरातील प्रसिद्ध व्यक्ती संपादन करा

संदर्भ संपादन करा