कासारवाडी हा पुण्याच्या पश्चिमेकडील भाग आहे. या भागाचा पुण्याच्या उपनगरात समावेश होतो

इतिहाससंपादन करा

भौगोलिक सीमासंपादन करा

महत्त्वाची ठिकाणेसंपादन करा

उद्याने आणि टेकड्यासंपादन करा

  • उद्याने
  • टेकड्या

वाहतूकसंपादन करा

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थासंपादन करा

कासारवाडी रेल्वे स्थानक या भागास पुणेमुंबईशी लोहमार्गाने जोडते.

संस्थासंपादन करा

शिक्षणसंपादन करा

संस्कृतीसंपादन करा

हेसुद्धा पहासंपादन करा

परिसरातील प्रसिद्ध व्यक्तीसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

संदर्भसंपादन करा