काल्मिकिया

(काल्मिकिया प्रजासत्ताक या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कालमिकिया हे रशियाचे एक प्रजासत्ताक आहे. बौद्ध धर्म बहूसंख्यक असणारा हा एकमेव युरोपीय प्रांत आहे.

Kalmykia03.png