कार्ल रुडॉल्फ कोनिग (नोव्हेंबर २६, इ.स. १८३२ - ऑक्टोबर २, इ.स. १९०१) हा जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ होता.

कार्ल रुडॉल्फ कोनिग

कोनिगने मुख्यत्वे ध्वनिशास्त्रात काम केले