Disambig-dark.svg

स्रोतापासून पाणी घेऊन ते विविध प्रकारे उडवण्याऱ्या स्थायी रचनेस कारंजे असे म्हणतात.

सिएना मधील एक कारंजे

इतिहाससंपादन करा

प्रकारसंपादन करा

रचनासंपादन करा

विविध कारंजीसंपादन करा