कलिंग पुरस्कार

पुरस्कार

कलिंग पुरस्कार हा ओडिशा सरकारच्या वतीने युनेस्को द्वारा दिला जातो.

सामान्य व्यक्तींना विज्ञानाचा फायदा करून देण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.