कर्ण (निःसंदिग्धीकरण)

(कर्ण या पानावरून पुनर्निर्देशित)


या निःसंदिग्धीकरण पानावर एकाच शीर्षकाबद्दलच्या (किंवा एकसारख्या वाटणार्‍या शीर्षकांबद्दलच्या) लेखांची यादी आहे.
जर तुम्ही मराठी विकिपीडियावरील अंतर्गत दुव्यावरुन या पानावर आला असाल तर, स्रोत पानावर वापरलेल्या दुव्याचा अभिप्रेत अर्थ पाहून त्या लेखात, यापैकी योग्य तो दुवा घालावा.


कर्णाचे खालीलप्रमाणे अर्थ होऊ शकतात.

  • कर्ण : व्यासकृत महाभारतातील एक योद्धा.
  • कर्ण : जी सरळ रेषा एखाद्या बहुभुजाकृतीतल्या संलग्न नसणाऱ्या कोनांचे शिरोबिंदू जोडते त्या रेषेला कर्ण म्हणतात.
  • कर्ण म्हणजे कान