कडधे हे पुणे जिल्ह्यातील एक छोटे गाव आहे. ह्या गावात खंडोबाचे जागृत देवस्थान आहे.

कडधे
जिल्हा पुणे
राज्य महाराष्ट्र
दूरध्वनी संकेतांक ०२१३५
वाहन संकेतांक महा - १४18°45′N 73°51′E / 18.75°N 73.85°E / 18.75; 73.85