खगोलशास्त्रात कक्षेचा कल म्हणजे एखाद्या ग्रहाच्या कक्षेने सूर्याच्या विषुववृत्ताशी केलेला कोन.