औंध हा पुण्याच्या पश्चिमेकडील भाग आहे. पूर्वी या भागाचा पुण्याच्या उपनगरात समावेश होत असे.

इतिहाससंपादन करा

भौगोलिक सीमासंपादन करा

महत्त्वाची ठिकाणेसंपादन करा

  • परिहार चौक
  • ब्रेमेन चौक
  • शिवाजी पुतळा
  • यमाई देवीचे मंदिर
  • औध संग्रहालय

उद्याने आणि टेकड्यासंपादन करा

  • उद्याने
  • टेकड्या

वाहतूकसंपादन करा

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थासंपादन करा

पीएमपीएमएल हि शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे.

संस्थासंपादन करा

शिक्षणसंपादन करा

संस्कृतीसंपादन करा

हेसुद्धा पहासंपादन करा

परिसरातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

संदर्भसंपादन करा