ओले ऱ्यॉमर हा डेन्मार्कचा खगोलशास्त्रज्ञ होता.

ओले ऱ्यॉमर