ओरोस

महाराष्ट्रातील जिल्हा मुख्यालय, भारत

ओरोस बुद्रुक हे महाराष्ट्राच्या कोंकण भागातील एक शहर आहे. हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.