एरियन

दुसऱ्या शतकातील ग्रीक इतिहासकार, अधिकारी आणि तत्त्वज्ञ

हा एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार होता.

Alexandri anabasis, 1575