एरन हा ज्यू धर्मातील प्रमुख प्रेषित मोझेस याचा भाऊ होता. तो ज्यू लोकांचा पहिला मुख्य पुरोहित होता.

एरन

याचा उल्लेख जुन्या करारात, नव्या करारात तसेच कुराणमध्ये आहे.