एम-एस डॉस (MicroSoft Disk Operating System) ही मायक्रोसॉफ्टने काढलेली जुनी संगणक प्रणाली होती.