एन्डा केनी हे आयर्लंड ह्या देशामधील एक राजकारणी असुन् ते ह्या देशाचे पंतप्रधान होती.

एन्डा केनी

आयर्लंडचे पंतप्रधान