एडवर्ड पहिला, इंग्लंड

एडवर्ड पहिला (जून १७, इ.स. १२३९ - जुलै ७, इ.स. १३०७) हा इ.स. १२७२ ते मृत्यूपर्यंत इंग्लंडचा राजा होता. हा हेन्री तिसराप्रोव्हेन्सच्या एलिनोरचा पहिला मुलगा होता.

एडवर्ड पहिला, इंग्लंड

इ.स. १२५९मध्ये हेन्री विरुद्ध झालेल्या उठावास त्याने साथ दिली परंतु त्यानंतर तो आपल्या वडिलांच्या बाजूने अखेरपर्यंत राहिला.

त्याने वेल्सस्कॉटलंड जिंकून आपल्या राज्यात समाविष्ट केले.