एडमंड वॉलर (मार्च ३, इ.स. १६०६ - ऑक्टोबर २१, इ.स. १६८७) हा इंग्लिश कवी आणि राजकारणी होता.

Edmund Waller by John Riley.jpg

वॉलर १६२४ ते १६७९ दरम्यान अधूनमधून इंग्लंडच्या संसदेचा सदस्य होता.