महानुभावांच्या साती ग्रंथांपैकी एक. कर्ता नारोबास (नारो बहाळिए). गोविंदप्रभूंचे अवतारकार्य ऋद्धिपुरात पार पडले त्याचे वर्णन या ग्रंथात येते. कवीच्या सहृदयत्वाची, आर्ततेची व भक्तिभावाची बैठक काव्यास लागली आहे.

ऋद्धिपुरवर्णन
लेखक नारोबास (नारो बहाळिए)
भाषा मराठी
देश भारत
साहित्य प्रकार ग्रंथ

हे सुद्धा पहा संपादन