उलूपी

महाभारतातील नाग राजकुमारी आणि अर्जुनची पत्नी

उलूपी ही एक नागकन्या व अर्जुनाची पत्नी होती.

Arjuna and the River Nymph by 1913.jpg