उघर

(उय्गुर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

चीनमंगोलियाच्या सीमेवरील मंगोल साम्राज्याच्या अंकित असलेले एक लहान राज्य.