उप्पीट

दक्षिण भारतातील डिश

उप्पीट रव्यापासून तयार केला जाणारा खाद्यपदार्थ आहे.

उप्पीट