देशभरातील सर्व उच्चशिक्षण संस्था स्थानिक समुदायांशी जोडल्या जाव्यात,व त्यांना विकासासाठी आवश्यक असणारी तंत्रज्ञाने पुरविता यावीत , या उद्देशाने ११ नोव्हेंबर २०१४ला उन्नत भारत अभियान सुरू केले.

अभियानाची उद्दिष्टे

१) ग्रामीण भारताची गरज विचारात घेऊन उच्च शिक्षण संस्थामध्ये  संस्थात्मक क्षमता उभारणे किंवा विस्तार करणे

२) विज्ञान , अभियांत्रिकी , तांत्रिक व व्यवस्थापन शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थाच्या माध्यमातून ग्रामीण भारतासाठी    

  व्यावसायिक आदाने पुरविणे .