Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

एक मराठी शब्द.कार्यक्षेत्रास समानार्थी शब्द.स्वतंत्रपणे करण्यात येणारे कार्य ह्या अर्थाने.

कागद निर्मिती

उद्योग हा फार जुन्या काळा पासून सुरू आहे उद्योगाची निर्माती हे इतिहासात अन्न धन्या अदलाबदल कारयासाठी होता

पण बद्दत्या परीस्थीस आणि सामाज हा उद्योग हा फक्त अन्न धन्या पुरता राहिला नाही तर आता जागतिक विश्वातील मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी होता आहे