उज्जैन विभाग मध्यप्रदेशातील दहा प्रशासकीय विभागांपैकी एक आहे.

जिल्हेसंपादन करा

या विभागात हे जिल्हे येतात.

मुख्यालयसंपादन करा

या विभागाचे मुख्यालय उज्जैन येथे आहे. सध्याचे उज्जैन विभागाचे विभागीय आयुक्त टी. धर्माराव आहेत.

संदर्भसंपादन करा