इष्ट-देव वा इष्टदैवत म्हणजे ते दैवत्,जे इष्ट(भले/चांगले/पूर्ण) करते ते.यात स्वतःला आवडणारे कोणतेही देव/देवी/देवता ही राहु शकतात, जसे :नारायण , शिव इत्यादी.

मुख्य विचारसंपादन कराकृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.