हा क्रोएशियाचा टेनिस खेळाडू आहे.

इव्हो कार्लोविक
देश क्रोएशिया ध्वज क्रोएशिया
जन्म झाग्रेब
शैली उजव्या हाताने
एकेरी
प्रदर्शन 371–346
दुहेरी
प्रदर्शन 91–109
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.


इव्हो कार्लोविक