इशाद हाश्मी
जन्म इशाद हाश्मी
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी