आसरा वा वावरासाठी उभारलेल्या कोणत्याही मानवनिर्मित बांधकामास इमारत म्हणतात.

बंगळुर येथिल कर्नाटक विधानसभेची इमारत

संकल्पना

संपादन

इतिहास

संपादन

प्रकार

संपादन

निवासी

संपादन

व्यावसायिक

संपादन

शेतकी

संपादन

शासकीय

संपादन

लष्करी

संपादन

धार्मिक

संपादन

गोदाम

संपादन

स्थानक

संपादन

आराखडा व निर्मिती

संपादन

{{मुख्य लेखः वास्तुरचना}}

कायदेशीर बाबी

संपादन

इमारतीचे नुकसान

संपादन