इंडेक्स फंड

(इंडेक्स फंड्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)

इंडेक्स फंड्स हा रोखेबाजार किंवा समभागबाजारातील गुंतवणुकीचा एक मार्ग आहे.