इंजिन

औष्णीक उर्जेला यांत्रिक ऊर्जेमध्ये रुपांतरीत करणारे यंत्र

अभियंत्र किंवा इंजिन म्हणजे औष्णिक ऊर्जेला यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतरित करणारे यंत्र होय.