आसावरी जोशी
आसावरी जोशी
जन्म आसावरी जोशी
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी