आश्विन कृष्ण पंचमी ही आश्विन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील पाचवी तिथी आहे.


१८७१-७२ ची हिंदू दिनदर्शिका