आर्थिक नियंत्रण म्हणजे अर्थव्यवस्थेला वळण देण्यासाठी घातलेले निर्बंध होय.

प्रकार

संपादन

भारताची स्थिती

संपादन

अमेरिकेतील नियंत्रणे

संपादन

चीन येथील नियंत्रणे

संपादन

अधिक वाचन

संपादन