आर्थिक नियंत्रण म्हणजे अर्थव्यवस्थेला वळण देण्यासाठी घातलेले निर्बंध होय.

प्रकारसंपादन करा

भारताची स्थितीसंपादन करा

अमेरिकेतील नियंत्रणेसंपादन करा

चीन येथील नियंत्रणेसंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा