आर्थिक नियंत्रण म्हणजे अर्थव्यवस्थेला वळण देण्यासाठी घातलेले निर्बंध होय.

प्रकार संपादन

भारताची स्थिती संपादन

अमेरिकेतील नियंत्रणे संपादन

चीन येथील नियंत्रणे संपादन

अधिक वाचन संपादन