आबीतखिंड (अकोला) हे गाव अकोला तालुका अहमदनगर जिल्हा महाराष्ट्र राज्यातील एक गाव आहे. हे गाव नाशिक डिव्हीजन मधे येते . अहमदनगर पासुन ४० कि.मी आहे . अकोला पासुन कि.मी आहे . गावातुन शहरांना जाण्या येण्यासाठी एस टी बसची तसेच खाजगी वाहनांची सोय उपलब्ध आहे. गावात जिल्हा परिषदची इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंत शाळा उपलब्ध आहे.

  ?आबीतखिंड (अकोला)

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जवळचे शहर अकोला
जिल्हा अहमदनगर
कोड
आरटीओ कोड

• MH 16