रोग

(आजार या पानावरून पुनर्निर्देशित)

रोग ही एक शरीराची अवस्था आहे. रोग म्हणजे स्वास्थ्य या अवस्थेच्या विरुद्धची अवास्था.