आजचा सुधारक हे नागपूर येथून प्रसिद्ध होणारे एक मराठी मासिक होते. एप्रिल १९९० पासून मार्च २०१७ पर्यंत सतत २७ वर्षे चालून ते बंद पडले. .

आजचा सुधारक
प्रकार
भाषा मराठी
पहिला अंक एप्रिल १९९०
देश भारत
मुख्यालय नागपूर
संकेतस्थळ https://www.sudharak.in

नाव आणि पार्श्वभूमीसंपादन करा

‘आजचा सुधारक’ हे मासिक विवेकवादी तत्त्ववेत्ते आणि तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक दि.य. देशपांडे यांनी एप्रिल १९९०मध्ये सुरू केले. ‘आजचा सुधारक’चे आधीचे नाव ‘'नवा सुधारक'’ असे होते. ते नंतर डिसेंबर १९९०च्या अंकापासून बदलून आजचा सुधारक असे करण्यात आले. गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या सुधारक या साप्ताहिकाचा समकालीन नवा अवतार म्हणून हे मासिक सुरू झाले. या मासिकपत्रात विवेकवादी तत्त्वज्ञानाचे सर्व बाजूंनीं विवेचन आणि चर्चा करण्यात येईल. विवेकी जीवन म्हणजे काय? याचा सांगोपांग ऊहापोह केला जाईल, असे या अंकाच्या पहिल्या संपादकीयात म्हटले होते.

बाह्य दुवेसंपादन करा