पासून ४० कि.मी. अंतरावर आहे. गावातून शहरांना जाण्यायेण्यासाठी एसटी बसची, तसेच खाजगी वाहनांची सोय उपलब्ध आहे. गावात जिल्हा परिषदेची इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शाळाची आहे.

  ?आंबड

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जवळचे शहर अकोला
जिल्हा अहमदनगर
कोड
आरटीओ कोड

• MH 16