आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय

सतत आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय हे वंशसंहार, युद्धामधील गुन्हे व मानवतेविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या व त्यांना जबाबदार असणाऱ्या वैयक्तिक इसमांवर खटला भरण्याचे काम करणारे एक कायमस्वरुपी न्यायालय आहे.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय
International Criminal Court (इंग्रजी)
Cour pénale internationale (फ्रेंच)
स्थापना १ जुलै २००२
मुख्यालय हेग, Flag of the Netherlands नेदरलँड्स
सदस्यत्व
१११ सदस्य देश
अधिकृत भाषा
इंग्रजीफ्रेंच
संकेतस्थळ www.icc-cpi.int


बाह्य दुवे संपादन

 
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत