अस्का तथा असिका ओडिशामधील एक छोटे शहर आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या २०,७१८ होती.