इस्लाम धर्मानुसार अल्ला हा सर्व जगांचा परमेश्वर, पालनकर्ता, सर्वोसर्वा आहे. अल्लाह हा एक आणि एकच आहे. अल्लाह हाच सर्वोच्च आहे.