अलीगढ विभाग उत्तर प्रदेशातील सतरा प्रशासकीय विभागांपैकी एक आहे.

अलीगढ विभागचा नकाशा

जिल्हेसंपादन करा

या विभागात हे जिल्हे येतात.

मुख्यालयसंपादन करा

या विभागाचे मुख्यालय अलीगढ येथे आहे. सध्याचे विभागाचे विभागीय आयुक्त श्री. अनिल गर्ग आहेत.

संदर्भसंपादन करा