अलाहाबाद विभाग उत्तर प्रदेशातील सतरा प्रशासकीय विभागांपैकी एक आहे.

प्रशासकीय विभागांचा नकाशा

जिल्हेसंपादन करा

या विभागात हे जिल्हे येतात.

मुख्यालयसंपादन करा

या विभागाचे मुख्यालय अलाहाबाद येथे आहे. सध्याचे विभागाचे विभागीय आयुक्त श्री. देवेश चतुर्वेदी आहेत.

संदर्भसंपादन करा