अरब

(अरबी लोक या पानावरून पुनर्निर्देशित)


अरब लोक पर्शियाच्या आखातातुन आले होते. त्यांनी एक संस्कृतीची स्थापना केली होती. तिला अरब संस्कृती असे म्हणतात.