अरब लोक पर्शियाच्या आखातातुन आले होते. त्यांनी एक संस्कृतीची स्थापना केली होती. तिला अरब संस्कृती असे म्हणतात.