अमर कांत हे साहित्यकार आहेत.

अमर कांत
जन्म नाव अमर कांत
राष्ट्रीयत्व भारत भारतीय