अमरावती महानगरपालिका

अमरावती शहराचे काम अमरावती महानगरपालिका तर्फे चालते. याचे मुख्यालय अमरावती येथे आहे.