अभियंता ही अभियांत्रिकीचा व्यावसायिक वापर करणारी व्यक्ति आहे जी वैज्ञानिक ज्ञानाच्या, गणिताच्या व अनुभवाच्या भरवशावर तांत्रिक बाबींचे समाधान होण्याजोगी उकल काढते. त्यांचे काम, विज्ञानाचा मानवी गरजांसाठी प्रत्यक्ष वापर व जीवनाच्या गुणवत्तेसाठी झटणे, असेही आहे. थोडक्यात, अभियंते हे विज्ञान, तंत्रज्ञान व समाज या दरम्यानचा दुवा आहेत.

कार्ये व तज्ज्ञतासंपादन करा

विश्लेषणसंपादन करा

विशेषता व व्यवस्थापनसंपादन करा

नैतिक मूल्येसंपादन करा

शिक्षणसंपादन करा

देशभेदसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा