अभियंता ही अभियांत्रिकीचा व्यावसायिक वापर करणारी व्यक्ति आहे जी वैज्ञानिक ज्ञानाच्या, गणिताच्या व अनुभवाच्या भरवशावर तांत्रिक बाबींचे समाधान होण्याजोगी उकल काढते. त्यांचे काम, विज्ञानाचा मानवी गरजांसाठी प्रत्यक्ष वापर व जीवनाच्या गुणवत्तेसाठी झटणे, असेही आहे. थोडक्यात, अभियंते हे विज्ञान, तंत्रज्ञान व समाज या दरम्यानचा दुवा आहेत.

कार्ये व तज्ज्ञता

संपादन

विश्लेषण

संपादन

विशेषता व व्यवस्थापन

संपादन

नैतिक मूल्ये

संपादन

शिक्षण

संपादन

देशभेद

संपादन

संदर्भ

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन