एक पदार्थ. याचा रंग काळा असतो. याचा वापर देवपूजेत होतो.[ चित्र हवे ]